Kan du bli en bättre skribent? Dagens svenskar förväntas skriva mycket. Många utbildningar och karriärer för med sig krav att kunna uttrycka sig väl i text. Undersökningar visar att utvecklingen går i motsatt riktning – vi skriver allt sämre.

Detta är inte en workshop för att lära dig behärska all grammatik. Detta är en workshop som ger enkla redskap för tydligare skrivande och bättre förståelse.

Lär dig om:

  • Verbens betydelse för att ge liv en i text
  • Att korta ned meningar och ”ta ned språket från piestalen” 
  • De tre livsviktiga korrektur-kollarna
  • Om att sätta bra rubriker