Bli bättre skribent

Kan du bli en bättre skribent? Dagens svenskar förväntas skriva mycket. Många utbildningar och karriärer för med sig krav att kunna uttrycka sig väl i text. Undersökningar visar att utveckling går i motsatt riktning – vi skriver allt sämre.

Detta är inte en workshop för att lära dig behärska all grammatik. Detta är en workshop som ger enkla redskap för tydligare skrivande och bättre förståelse.

Similar Posts