Bli bättre skribent

Kan du bli en bättre skribent? Dagens svenskar förväntas skriva mycket. Många utbildningar och karriärer för med sig krav att kunna uttrycka sig väl i text. Undersökningar visar att utveckling går i motsatt riktning – vi skriver allt sämre.

Detta är inte en workshop för att lära dig behärska all grammatik. Detta är en workshop som ger enkla redskap för tydligare skrivande och bättre förståelse.

Liknande