Workshop2022-04-26T08:23:48+01:00

Att arbeta fram en strategi tillsammans. Att skrida till handling direkt. Att dra fram problemet i ljuset och ta beslut om hur de skall åtgärdas. Att höra allas röster.

På en workshop skrider vi till verket direkt.  Vad exakt behöver göras och varför? Alla som är inblandade bör vara med. Våra workshops är informella. De kan utföras på många olika sätt. Syftet är ett klargöra situationen samt om vi kan arbeta tillsammans. När en workshop är över, produceras ett protokoll. Det kan används som utgångspunkt för arbete med oss eller med någon annan.

Vi fokuserar på följande:

  • Vad har vi idag? Snabbanalys av digital media: Vilka kanaler finns idag och hur sköts de?
  • Vad vill vi förmedla i en enda mening, i tre meningar och som en ”elevator pitch”.
  • Vad vill inte förmedla?
  • Vart vill vi komma?

Att arbeta fram en strategi tillsammans. Att skrida till handling direkt. Att dra fram problemet i ljuset och ta beslut om hur de skall åtgärdas. Att höra allas röster.

På en workshop skrider vi till verket direkt.  Vad exakt behöver göras och varför? Alla som är inblandade bör vara med. Våra workshops är informella. De kan utföras på många olika sätt. Syftet är ett klargöra situationen samt om vi kan arbeta tillsammans. När en workshop är över, produceras ett protokoll. Det kan används som utgångspunkt för arbete med oss eller med någon annan.

Vi fokuserar på följande:

  • Vad har vi idag? Snabbanalys av digital media: Vilka kanaler finns idag och hur sköts de?
  • Vad vill vi förmedla i en enda mening, i tre meningar och som en ”elevator pitch”.
  • Vad vill inte förmedla?
  • Vart vill vi komma?
Till toppen