borjeson-info-mahir

Webbspråk har sitt eget liv. Och nu menar jag inte LOL, smileys,  =) och annat. Jag menar själva språket.

I början skrev man ”effektivt och kortfattat”. Många äldre minns när man radannonserade och hur dyrt det var. Traditionen att trunkera och rumphugga text samt packa ihop den i krystade förkortningar levde kvar.  Än idag skriver vissa på Blocket så. Men mycket ändrades med Mahir. I efterhand framstår Mahirs hemsida allt mer som en vändpunkten. Mahir var en turkisk lustigkurre som påstod att han var ”den riktige Borat”. Hans webbsida utsågs till världens töntigaste. Öppningsfrasen på hemsidan är klassisk. I Kiss You med fem uttropstecken.

I Kiss You Guiness Rekordbok

Ni tycker detta är dåligt språk? Givetvis är det så. Men tänk på att språk är något som hela tiden utvecklas. Mahirs sida hamnade i Guiness Rekordbok som världens mest besökta hemsida. Idag lär den vara en virus-sajt, så jag skickar ingen länk. Ofta har språket präglats och förändrats av ett tekniskt hjälpmedel. Med AP-modellen, eller den uppochnedvända pyramiden – kom bruket att skriva det viktigaste först. Och att fatta sig kort. Idag är utrymmet obegränsat. Samtidigt är intresset för att läsa snarare mindre. Det skall gå snabbt. Ingen orkar läsa ”romaner” av text.

Kissie, Kenza och Flashback

När Mahir kom, runt år 2000, hade många dagstidningar börja uppfatta Internet som ett hot. Tidningarna såg att Internet tagit över som främsta kanal för skrivet språk. Mitt framför ögonen på tidningarna kom Kissie, Kenza och Blondinbella. Många förfärades över språket och den låga nivån i bloggarna som attraherade 100 000-tals besökare varje vecka.  Flashback gick ännu längre och tog upp saker som tidningar och reklam inte vågade skriva om men som alla diskuterade ändå. Tidningarna hade missat något:  Skriv för läsaren, som man alltid säger i tidningsvärlden.

Spegla läsarnas språk

Texter är fortfarande den enda kommunikationsformen som en användare kan använda till att söka ny information. Där finns den bästa chansen att attrahera nya besökare och kunder. Så givetvis bör ditt skriftspråk spegla det skriftspråk som dina besökare har. Det här är ett komplicerat ämne. Jag säger inte att man måste sluta skriva skolboksmässigt. Men man behöver inte var rädd för att skriva ”ofint” för att göra sig förstådd.

Webbdesign eller web design

Om du skriver ut den korrekta frasen ”webbdesign” och kanske 90 procent av dina potentiella kunder  söker på ”web design”, så missar du besökare. Skriv för läsaren, sa man i tidningsvärlden. Skriv för kunderna, är regeln inom Content Marketing. Skriv för kunderna, inte för språkpuritanerna. Om era kunder säger moppe istället för moped, så är det er plikt att skriva det. Och om era kunder och besökare går loss på uttrycket: I KISS YOU med fem uttropstecken, var inte rädd för att skriva ut det.