Underhåll av din sida

Vår tjänst Underhåll, Service & Uppdatering håller din sida i gott skick

En modern websida är som en båt av trä. Om den inte underhålls regelbundet, fungerar den allt sämre, blir farlig och kanske sjunker. Om du använder WordPress måste versioner och teman uppdateras regelbundet. Det samma gäller för plug-ins.  Teman, versioner och plugin gillar inte alltid varandra och måste kanske justeras manuellt. Utöver detta inför webbhotellet ändringar.

Tjänsten innefattar också uppdatering av innehåll. Leverera innehållet till oss, så ändrar vi skyndsamt. Vår service innefattar nya blogginlägg, byte av bilder, korrigeringar av design.

Underhåll, Service & Uppdatering

3000 krPris exklusive moms. Faktureras i förskott
  • VARIANT 1: 12 inlogg per år med uppdatering och justering. 6 uppdateringar av content per år
  • VARIANT 2: 6 inlogg per år med uppdatering och justering. 12 uppdateringar av content per år

VILLKOR:

Användaren skall lämna in instruktioner och material på materialsidan.

Max en innehållsuppdatering per vecka.

Avgiften faktureras i förskott.

Avtalets giltighetstid gäller 12 månader från att betalning är registrerad.

Underhåll av din sida

Vår tjänst Underhåll, Service & Uppdatering håller din sida i gott skick

En modern websida är som en båt av trä. Om den inte underhålls regelbundet, fungerar den allt sämre, blir farlig och kanske sjunker. Om du använder WordPress måste versioner och teman uppdateras regelbundet. Det samma gäller för plug-ins.  Teman, versioner och plugin gillar inte alltid varandra och måste kanske justeras manuellt. Utöver detta inför webbhotellet ändringar.

Tjänsten innefattar också uppdatering av innehåll. Leverera innehållet till oss, så ändrar vi skyndsamt, alltid inom 24 timmar. Vår service innefattar nya blogginlägg, byte av bilder, korrigeringar av design.

Underhåll, Service & Uppdatering

3300krPris exklusive moms. Faktureras i förskott
  • VARIANT 1: 12 inlogg per år med uppdatering och justering. 6 uppdateringar av content per år
  • VARIANT 2: 6 inlogg per år med uppdatering och justering. 12 uppdateringar av content per år

VILLKOR:

Användaren skall lämna in instruktioner och material på materialsidan.

Max en innehållsuppdatering per vecka.

Avgiften faktureras i förskott.

Avtalets giltighetstid gäller 12 månader från att betalning är registrerad.