Snabb DESIGN + TEXT KOLL

Ana Paoli, Boite The Agency.

Snabb DESIGN +TEXTKOLL vänder bra design till bäst design

Media och reklam har ett intuitivt inslag. Det är möjligt att lägga ned stora resurser på analys och utvärdering. Men ofta upptäcker ett tränat öga misstag och mindre lyckade upplägg omedelbart.

”Något är fel på designen, men jag kan inte säga vad”

Men det kan Ana Paoli på Boite The Agency. Professionell designer och Brand Expert som ser störningar på en split-sekund.

”Skriver man så? Det känns fel!”

Esbjörn Börjeson, journalist och skribent, korrigerar tradiga texter och dåliga informationsupplägg. Låt oss ge dig din second opinion!

Ingen inlogg krävs!

Underhåll av din sida

Vår tjänst Underhåll, Service & Uppdatering håller din sida i gott skick

En modern websida är som en båt av trä. Om den inte underhålls regelbundet, fungerar den allt sämre, blir farlig och kanske sjunker. Om du använder WordPress måste versioner och teman uppdateras regelbundet. Det samma gäller för plug-ins.  Teman, versioner och plugin gillar inte alltid varandra och måste kanske justeras manuellt. Utöver detta inför webbhotellet ändringar.

Tjänsten innefattar också uppdatering av innehåll. Leverera innehållet till oss, så ändrar vi skyndsamt, alltid inom 24 timmar. Vår service innefattar nya blogginlägg, byte av bilder, korrigeringar av design.

Underhåll, Service & Uppdatering

3000 krPris exklusive moms. Faktureras i förskott
  • VARIANT 1: 12 inlogg per år med uppdatering och justering. 6 uppdateringar av content per år
  • VARIANT 2: 6 inlogg per år med uppdatering och justering. 12 uppdateringar av content per år

VILLKOR:

Användaren skall lämna in instruktioner och material på materialsidan.

Max en innehållsuppdatering per vecka.

Avgiften faktureras i förskott.

Avtalets giltighetstid gäller 12 månader från att betalning är registrerad.