QR Code

LANDNINGSSIDA

QR Code + LANDNINGSSIDA

En trycksak med en QR Code som länkas till en särskild landningssida kan vara en effektiv lösning för temporära projekt.