Bloggning enligt Elmore Leonard

Elmore Leonard har lämnat oss. Han efterlämnade en lång rad [...]