Design: Välj färg efter sportlagen även 2019

"För den som designar web eller gör egen design är idrottslagens [...]