Ett nytt styrelserum You Tube style

 Ledningen för You Tube träffas i styrelserum och mötesrum [...]