Workshop

Workshop2018-08-23T08:19:27+00:00

Istället för gammaldags ”pitchningar” – där leverantören gissar vad kunden vill ha – involverar vi kunder. Vilket innehåll vill kunden kommunicera? Det kanske inte alltid är så självklart som det kan tyckas. När vi är ense, producerar vi en rapport. Sedan kan ni själva göra jobbet, anlita någon annan eller anlita  Börjeson Info.

Workshop är engelska för verkstad

“I verkstaden jobbar man och producerar färdiga, användbara produkter. I vårt fall är den färdiga produkten en rapport.”

Tagline

En tagline är en snärtig sammanfattning av företagets verksamhet och mål. Den kan vara mycket användbar. Vad skiljer just er från era konkurrenter - i enda minnesvärd mening?

Varför jobbar vi här på företaget? Vanliga svar på den frågan är:  “Jag behöver ett jobb eller “Jag fick inget annat jobb”. Sådana svar betyder inte att företaget är dåligt eller misskött. Men det kan tyda på att entusiasmen och meningsfullheten i det dagliga arbetet kan förbättras. Ett Company Mission Statement är ett skrivet dokument. Alla på företaget vägleds av det, inspireras av det och kan acceptera innehållet. Det är samling löften, värderingar, principer som kommunicerar underifrån och upp,  såväl som uppifrån och ned.  Ett Company Mission Statement formuleras  inte över en kafferast. Om inte alla medarbetare – från vikarier till högsta ledning – kan skriva under på innehållet, är det inget värt. Företag som tar sig tid att formulera ett Company Mission Statement tar ett stort steg framåt i integritet och självförtroende.