När du behöver någon som drar igång eller sköter din content på permanent basis.

Denna tjänst är för dig som bestämt dig för att publicera ett stadigt flöde av information i minst två olika kanaler.

Det är ett flexibelt alternativ. Den avgörande faktorn är att du vill avlasta ditt företag och få denna detalj utförd på lämpligt sätt.

Så här fungerar det:

  1. Vi genomför en workshop och enas om en strategi
  2. Vi enas om kanaler och frekvens
  3. Vi enas om limitationer och ansvar
  4. En eventuell prövotid definieras och inleds
  5. Arbetet drar igång

Lämpliga kombinationer:

Webbsida + LinkedIn + Facebook / Instagram

MyNewsdesk + VD-bloggen + valfri social media