Anlita oss för att skriva och skicka ut det material som du vill distribuera till journalister, influencers och kontakter. Låt oss bygga upp ditt nyhetsrum.

Nej, ett pressmeddelande är inte det samma som ett blogginlägg eller en nyhet. Gå förbi mallar och automatgenererat material som gör allt ”enkelt och smidigt” för dig. Vi  sammanfattar en nyhet på ett kort och lättillgängligt sätt som dessutom är intressant att läsa. Att locka till läsning på en enda A4 är en uppgift för en yrkesman.

 • Rätt längd, rätt anslag
 • Ett meddelande, en nyhet-principen
 • Logotype inkluderad
 • Korrekt svenska med branschens termer
 • Realistisk nyhetsvärdering
 • Hög känsla för vad som slår
 • Slagkraftiga mediamässiga rubriker
 • Vassa ingresser
 • Korta effektiva meningar
 • Rätt hänvisningar
 • Boilerplates
 • Hjälp med distribution