Du får en skriftlig plan

Efter vår första kontakt upprättas en offert. Den redovisar eventuella kostnader samt priser. Du får också en skriftlig plan – en projektbeskrivning – som beskriver arbetets omfattning i detalj, inklusive deadline och leveransmetod. När du som kund accepterar offerten och tidsplanen är affären igång.

Om inte ett konkret pris kan sättas, erbjuds en villkorlig offert. En villkorlig offert innehåller:

 1. SPANN – en prisuppskattning i spann.
 2. LIMIT: en tydlig övrig gräns för kostnader
 3. regler för när jag, leverantören, måste kontakta dig, köparen.

Jag tar betalt öppet

Börjeson Info redovisar alla kostnader för inköp och lägger inte på marginal.
Principerna för prissättning är följande:

 • A-arvode 900 kr/t. För arbete som skall vara klart inom tre dagar.
 • B-arvode: 750 kr/t.  Färdigt inom en vecka, eller senare
 • Expressarvode: Inom samma dag: 1200 kr.

Samtliga priser exklusive moms. Vid abonnemang som innefattar debitering varje månad i minst fyra månader, kan lägre kostnader erbjudas.

Du får ersättning vid dåligt utfört arbete

Kunden har rätt till 20 procents avdrag på priset ifall mitt arbete:

 1. inte är färdigt vid deadline
 2. innehåller tekniska fel som kan härledas till mig
 3. innehåller grova sak- eller språkfel

Jag måste – tyvärr – fakturera varje månad

Börjeson Info är ett stort litet företag. Vi har resurser och kapacitet till stora arbeten och omfattande uppdrag. Vi har däremot inget ekonomiskt strategisk djup och kan inte ligga ute med kapital under flera månader. Därför måste vi fakturera varje månad. Uppdrag delas upp över flera månader och fakturerars därefter. Fakturering sker normalt med 30 dagars netto.

Vi löser det mesta i en anda av ömsesidig respekt. Vänligen observera att mitt ansvar för de tekniska tjänster jag levererar är begränsat efter att tjänsten är levererad.

Börjeson Info lagrar inte lösenord och login-information på konton tillhörande kunder, såvida inte detta överenskommits. 30 dagar efter leverans upphör mitt ansvar för en webbsida.  Mitt ansvar upphör även när något av följande inträffar:

 • en ändring utförs i databas eller php-kod
 • ett s.k. plug-in, ett java-script eller en widget installeras
 • ny användare introduceras på sidan och får eget lösenord.