Debitering2018-04-26T16:17:30+00:00

Tydliga priser

Inga missförstånd och kallduschar i våra priser

WEB

2225

Minimidebitering
Exklusive extra text & bild
Exklusive webbhotel
WordPress enbart
Exklusive Moms

TEXT

750 

Timpris
Vid abonnemang
Fakturering månadsvis
Minst 3 t per månad
Exklusive Moms

LAGA

900

För enskild åtgärd
Undersökning krav
Skriftlig beställning
Tid: inom en vecka
Exklusive Moms

skriv-bildSkribentarvode

I ett förhand definierat kontrakt debiterar Börjeson Info 750 kr /t exklusive moms. Riktlinjerna är följande: Minst sex månaders abonemang, minst tre timmar debitering per månad.  I övriga fall är standardarvodet 900 kr exkl moms.

laga-bildReparation och justering

Vi lagar, justerar, tar bort eller lägger till för 900 kr exkl moms. Denna service kräver ofta en kort inspektion av din sida, för att fastställa att vi kan utföra jobbet till det priset.

web-bild

 Ny webbsida

Vårt lägsta pris är  2225 kr plus moms. Du får då räkna med att göra det mesta jobbet själv. Vi övervakar och hjälper, ser till så att inga misstag begås. Du står för materialet och bilder. Vi använder ett gratis tema i WordPress eller i annat format. Om du vill ha en skräddarsydd webbsida stiger priset.