Ledningen för You Tube träffas i styrelserum och mötesrum som har namn efter olika ”viral videos”.

Detta rapporterar journalisten Lev Grossman, som fick besöka You Tubes högkvarter San Bruno, Kalifornien. Det finns ”Sad Keanu”, ”This is Sparta”,  ”Nayan Cat” och ”Socialy Akward Penguin”.

Jag beslöt mig för att införa detta på mitt eget kontor. Det heter numera – som ni kanske gissat  ”Whitetail Deer Attack” och fikarummet heter ”Leave Britney Spears Alone Right Now”.