Inbound vänder på marknadsföringen

Sju till tio procent! Så få av dem du med bästa vilja och förmåga kan skaka fram, är faktiskt intresserade av att köpa det du erbjuder. Det är utgångspunkten för Inbound Marketing. Så, istället för kasta bort nio av tio säljåtgärder,  se till att vara värdefull för de som söker.  Bli hittad snarare än att leta upp kunder.

Marknadsföring som inte irriterar

När en telefonförsäljare ringer, när en värvare försöker stoppa dig på stan och när reklamen avbryter ett TV-program, så är det INTE inbound marketing. Men när du har ett behov och behöver veta mer, och finner en god hemsida med just den information du behöver för att kanske genomföra ett köp – då har någon brytt sig om sin Inbound Marketing. Genom att vara intressant och relevant får säljaren kunden att söka upp.  Det är också denna typ av information som har högst förtroende av olika reklam.

Sälj så det ryker

Men låt oss vara ärliga. Inbound Marketing är inte hela marknadsföringen.  Du behöver den traditionella marknadsföringen också. Inbound är den förtroendebyggande, sakliga och användbara sidan av marknadskommunikationen.

Nya tider

Inbound marketing lämpar sig särskilt väl på internet. Varför? Därför att Internet flyttade initiativet till användarna. Vi söker på nätet för varje fråga. Förr var reklamen och informationen nästan alltid envägskommunikation stöpt i en form: TV sände som de ville, boken skulle läsas från pärm till pärm, musiken köptes i LP-skivor som man egentligen inte en fick spela in på kassett. Idag är det användaren som själv söker det den vill ha.

Texter driver Inbound Marketing

Stommen i Inbound Marketing är väl skrivna texter. Texter arbetar tvåfaldigt: det är texten som sökmotorerna fångar upp, och det texterna som slutligen fångar kundens intresse. Texten är inte allt i Inbound Marketing: bilder, video, animationer, design och podcasts har sin självklara roll. Men texten är för internetmarknadsföringen vad löpningen är för fotbollen och vad mjölet är för brödet.

Är detta ditt företag?

  • Huvudkontor i Göteborg –  kunder i hela Sverige

  • Sällan-köp med komplicerad prisbild

  • Nystartad eller uppstickare

  • I bransch med flera starka, etablerade aktörer