Det heter ju att vissa personer eller företag är en framgångssaga. Bloggning är en konst. Hur skriver man en god, fängslande historia, som låter som en saga? Det finns mycket att lära från ryssen Vladimir Propp.

Så vad är egentligen en saga? Den ryske litteraturvetaren Vladimir Propp kartlade sagornas strukturer redan på 1920-talet. Propp tog först fasta på ryska folksagor, sedan sagor från övriga världen. Propps arbeten gjorde inte mycket väsen av sig utanför Sovjetunionen. Första verket gavs ut på engelska först 1958. Det var den italienske författaren Umberto Eco som upptäckte att äventyren om James Bond följer Propps schema på pricken. Idag är Propps teorier både erkända och väl använda. Många, många äventyrsfilmer, stora delar av modern fiction och faktiskt en del av nyhetsmedia använder sig av strukturer som Propp kartlade.

Sagan som förmedlare av ett budskap

Om du vill skapa en sagoliknande berättelse, Gör så här. Först finns det givetvis en Hjälte. Hjälten är god och hjältemodig, ibland ett offer som söker upprättelse. Hjälten får ett uppdrag av karaktär som kallas Avsändaren. Snart uppenbarar sig Skurken som bekämpar hjälten. Men hjälten får en medhjälpare eller ett ”magiskt” föremål till sin hjälp, ibland förmedlad av en figur som kallas Givaren. I James Bond är det underrättelsechefen M som är avsändare medan Q med sina specialattiraljer antar rollen som givare. Själva målet med uppdraget är Prinsessan som är hjältens belöning. Någonstans dyker det upp en Falsk hjälte – en förrädare – som ser ut att lura hjälten på belöningen.

Sagoberättade i media

Hur kan man skriva om detta för dagens icke-magiska värld? I tabloid och veckopress kan hjälten vara en person som råkat ut för orättvisor från myndigheter. Avsändaren är ödet själv, skurken är myndigheterna och givaren kan vara en jurist, typ Henning Sjöström. Den falske hjälten kanske är en myndighetsperson som får kalla fötter eller som gör desperata gärningar när sanningen håller på att uppdagas. Prinsessan motsvaras av segern det lyckliga slutet.

Ett företag och dess framgångssaga

I företagsvärlden skulle man kunna skriva sagan så här: Hjälten är en entreprenör eller ett nystartat ambitiöst företag. Banken och investerarna är avsändarna. De säger: om du klarar detta uppdrag, får du stöd av oss. Skurken är ett hot eller ett problem som företaget vill lösa. Medhjälparen – eller det magiska redskapet – kanske är en unik affärside eller en affärspartner. Ett exempel som kommer nära till hands är skivbolagsdirektören Bert Karlsson problem med att distribuera sina artisters skivor på 1970-talet. De övriga skivbolagen bildade en kartell och vägrade distribuera Karlssons och skivbolaget Mariannes skivor. Bert Karlsson kom på idén att låta distribuera sina skivor i mjölkbilar samt att sälja skivorna på bensinstationer. Mjölkbilen blev den magiske hjälparen! Den falske hjälten kanske är en konkurrent eller någon slags falskspelande aktör som vill hindra eller ta sig förbi det rättfärdiga och hårt arbetande företaget. Prinsessan är givetvis synonymt med framgången, vinsten, segern – slutförandet av uppdraget. Eftersom det är en saga, är slutet alltid gott. Och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar…