En grundläggande genomgång av dagens moderna digitala kanaler. Vi utreder dina behov och gör en översikt av lämpliga kanaler. Vi upprättar de konton som du behöver.

En workshop för dig som kanske just startat ditt företag eller som vill finna nya vägar till kunder och medarbetare.