BÖRJESON INFO

Innehållet först!

Digital innehållsmarknadsföring.

ANPASSNING AV KANALER | BLOGGNING | KOMMUNIKATION | SEO | UPPDATERINGAR

Låt dina digitala kanaler arbeta för dig

Förr eller senare måste någon ta till sig innehållet. Är det inte därför man har en hemsida, ett Facebook-konto eller något annat digitalt media?

 

Ett nätverkande enmansföretag

Ett nätverkande
enmansföretag

Skriva. Förbättra texter. Researcha. Skapa inlägg i sociala medier. Göra kortare videoclip. Skapa hemsidor. Förbättra de flesta digitala media. Trycksaker. .
Kunder vill ofta ha kontakt med endast en (1) person. Det har jag tagit fasta på. Jag kan mycket, men inte allt. När jag behöver hjälp, anlitar jag personer ur mitt nätverk, som har specialkompens. Tanken är att kunna ta hand om det mesta.

Jag började som journalist och arbetade tills 2006 som frilans. Skrev för dagspress och magasin. 

Tjänster

Det skall vara enkelt, informellt och prisvärt att anlita oss. Mindre uppdrag är lika intressant som större. Här är våra fasta tjänster

En workshop är ett effektivt sätt att inleda en ny affärsrelation. Vi arbetar tillsammans och tar fram ett dokument. Gillar du oss, har vi en plattform att arbeta efter.  Gillar du inte oss, använder du dokumentet som utgångspunkt åt näste samarbetspartner. 

Kunder & Case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus,luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.